сервиз за компютърна и битова ел.техникасервиз на телевизори и принтери02/ 9555844

Официален ценоразпис на сервизните услуги, които предлагаме и актуални цени. Някои от услугите са строго индивидуални и цените им са осреднени. Посочените цени са за сервизния труд и ако се наложи влагане на резервни части, то те се заплащат отделно, а за цената им клиентът се уведомява предварително.